യൂണിയന്‍ പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മിഷന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Share:

യൂണിയന്‍ പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മിഷന്‍ 121 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു . ഓണ്‍ലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
പരസ്യവിജ്ഞാപനനമ്പര്‍: 07/2020.

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍/ റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ (ഹോമിയോപ്പതി)
ഒഴിവുകൾ : 36
പ്രായം :35 വയസ്സ്

അസിസ്റ്റൻറ് എന്‍ജിനീയര്‍ (ക്വാളിറ്റി അഷ്വറന്‍സ്) (മെറ്റലര്‍ജി)-
ഒഴിവുകൾ : 3
പ്രായം :30 വയസ്സ്

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് III- അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ (ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍)-
ഒഴിവുകൾ 46
പ്രായം :40 വയസ്സ്

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് III അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ (ന്യൂറോ സര്‍ജറി)-
ഒഴിവുകൾ : 14
പ്രായം :40 വയസ്സ്

സീനിയര്‍ സയന്റിഫിക്ക് ഓഫീസര്‍-
ഒഴിവുകൾ : 21
ബാലിസ്റ്റിക്‌സ്
ഒഴിവുകൾ : 2
പ്രായം :35 വയസ്സ്.
കെമിസ്ട്രി
ഒഴിവുകൾ : 5
പ്രായം :35 വയസ്സ്.
ഡോക്യുമെന്റ്സ്- 4 (ജനറല്‍- 3, എസ്.സി.- 1):

വിശദവിവരങ്ങള്‍ www.upsconline.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും .

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഓഗസ്റ്റ് 13

TagsUPSC
Share: