സെന്‍ട്രല്‍ ഇലക്ട്രോകെമിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Share:

തമിഴ്നാട്ടിലെ സെന്‍ട്രല്‍ ഇലക്ട്രോകെമിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (CSIR) 29 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സീനിയര്‍ റിസര്‍ച്ഫെലോ- 2
യോഗ്യത: 55 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ബേസിക് സയന്‍സില്‍ എം.എസ്സി., രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ ഗവേഷണപരിചയം, നെറ്റ് യോഗ്യത.
പ്രായപരിധി: 32 വയസ്സ്.
ശമ്പളം: 31000 – 35000 രൂപ +എച്ച്.ആര്‍.എ.

ജൂനിയര്‍ റിസര്‍ച്ച് ഫെലോ- 4
യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ 55 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ എം.ടെക്./ എം.എസ്സി., നെറ്റ…നെറ്റ്/ ഗേറ്റ്. പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സ്.
ശമ്പളം: 31000 രൂപ + എച്ച്.ആര്‍.എ.

പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് I- 21
യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ 55 ശതമാനം മാര്‍…മാര്‍ക്കോടെ എം.എസ്സി.
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.
ശമ്പളം: 31000 രൂപ + എച്ച്.ആര്‍.എ.

പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്- 2
യോഗ്യത: കെമിസ്ട്രി/ ഫിസിക്സ്/ ഇലക്ട്രോണിക്എ ന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ 55 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ബി.എസ്സി. പ്രായപരിധി: 50 വയസ്സ്.
ഓണ്‍ലൈനായാണ് അഭിമുഖം.
www.cecri.res.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.
വിശദ വിവരം വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും .
അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഓഗസ്റ്റ് 11

Tagscsir
Share: