അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Share:

തിരുവനന്തപുരം ഗവ:സംസ്‌കൃത കോളേജിലെ കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ സബ്‌സെന്റര്‍ നടത്തുന്ന യോഗ, ജ്യോതിഷശാസ്ത്രം, സംസ്‌കൃതം, തന്ത്രഫിലോസഫി, വാസ്തുശാസ്ത്രം, പെന്‍ഡുലശാസ്ത്രം, ടെയ്‌ലറിംഗ് കോഴ്‌സുകളുടെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
ഫോമിനും വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കും കോളേജിലെ കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

ഫോണ്‍ – 7561053549, 8547979706.

Share: