കെ എ എസ് പരീക്ഷ ഒരുക്കുന്ന സാധ്യതകൾ

Share:

കേരള ഭരണ സര്‍വീസി (കെ.എ.എസ്.) ലേക്കുള്ള പി.എസ്.സി.യുടെ ആദ്യ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കെ എ എസ് നടപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കാലങ്ങളായി വിദ്യാസമ്പന്നരായ കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ‘എൻറെ റേഡിയോ 91.2 ലെ ‘ ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരിക്കാര്യം’ പരിപാടിയിൽ , കെ.എ.എസ് ഒരുക്കുന്ന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ നടത്തേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും മുംതാസ് രഹാസുമായി കരിയർ മാഗസിൻ ചീഫ് എഡിറ്റർ രാജൻ പി തൊടിയൂർ സംസാരിക്കുന്നു.

മുംതാസ് രഹാസ് : കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന ഒരു പുതിയ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വരികയാണല്ലോ? അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ?

രാജൻ പി തൊടിയൂർ: ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, ഐ എ എസ് , പോലെ സംസ്ഥാന സർവീസിലെ ഉയർന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിന് കഴിവുള്ളവരെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള പരീക്ഷയാണ് കെ. എ. എസ്. കേരള സിവിൽ സർവീസ് എന്നുതന്നെ പറയാം. കേരള സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് പുതിയതായി രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വൺ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അഥവാ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന് തൊട്ടുതാഴെ സെക്കൻഡ് ഗസറ്റഡ് റാങ്കിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെ കേഡർ ആണ് കെ. എ. എസ് . കേരള പി. എസ്. സി ആണ് തസ്തികയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷ നടത്തുക.

കേരള ഗവൺമെൻറിൻറെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കുറെയധികം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് തസ്തികകൾ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കുറവുമൂലം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ എന്ന തസ്തിക മാത്രമാണ് ഈ ഒഴിവുകൾ നികത്താനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം. എന്നാൽ പ്രമോഷൻ നേടി ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായതിനാലും, യു. പി. എസ്. സിക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് ആളെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിനാലുമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത്. കെ. എ. എസ് എന്ന പുതിയ കേഡർ വരുന്നത് വഴി ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ യോഗ്യതയിലേക്ക് നേരിട്ട് ആളെ എടുക്കാനും തുടർന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനും കേരള ഗവൺമെൻറിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ നയങ്ങളും പദ്ധതികളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണ പ്രഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു യുവ സമൂഹത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ് തസ്തിക കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കി എടുത്തു നിയമിക്കുക എന്നാണ് കെ. എ. എസ്. കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കർണാടകയ്ക്കും തമിഴ് നാടിനും സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കേഡർ നിലവിലുണ്ട്.

സംസ്ഥാന ഭരണനിര്‍വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ഐ.എ.എസിലേക്ക് സമര്‍ഥരായ ചെറുപ്പക്കാരെ നിയോഗിക്കുകയുമാണ് കെ.എ.എസ്. ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഐ.എ.എസിലേക്കുള്ള സംസ്ഥാന സിവില്‍ സര്‍വീസ് ക്വാട്ട വര്‍ഷങ്ങളായി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. കെ.എ.എസില്‍ എട്ടുവര്‍ഷസേവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് യു.പി.എസ്.സി. മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഐ.എ.എസില്‍ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് തുറന്നുകിട്ടുന്നത്.

മുംതാസ് രഹാസ് : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ?

രാജൻ പി തൊടിയൂർ: കെ.എ.എസ് ഓഫീസര്‍ (ജൂനിയര്‍ ടൈം സ്കെയിൽ ) ട്രെയിനീ സ്ട്രീം 1, സ്ട്രീം 2. സ്ട്രീം 3 തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് റൂൾസ് 2017 അനുസരിച്ചു നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം നടക്കുന്നത്. ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫീസർ, സീനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫീസർ, സെക്ഷൻ ഗ്രേഡ് സ്കെയിൽ ഓഫീസർ, സൂപ്പർ ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫീസർ എന്നിങ്ങനെയാണത്.

ഒരാൾ കെ. എ. എസ് പരീക്ഷ എഴുതി ആദ്യമായി കെ എ എസ് ഓഫീസറാകുമ്പോൾ അയാൾ ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫീസർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമാവലി പ്രകാരം നിയമിതനാവുക. ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫീസർ ആയതിനുശേഷം പ്രമോഷൻ വഴി മാത്രമാണ് മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുക.

മുംതാസ് രഹാസ് : അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത? പ്രായം? ഒഴിവുകൾ?

രാജൻ പി തൊടിയൂർ: ബിരുദമാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് 32 വയസ്സും പൊതുവിഭാഗത്തില്‍ ആദ്യ തസ്തികമാറ്റത്തിന് 40 വയസ്സും ഒന്നാം ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാരില്‍നിന്നുള്ള രണ്ടാം തസ്തികമാറ്റത്തിന് 50 വയസ്സുമാണ് ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി. സംവരണ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കും. പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകള്‍ കണക്കാക്കിയാണ് വിജ്ഞാപനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നൂറിലേറെ ഒഴിവുകളുണ്ടാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

മുംതാസ് രഹാസ് : കെ. എ. എസ് പരീക്ഷാ ഘടന ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ?

രാജൻ പി തൊടിയൂർ: കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവ്വീസ് (KAS) പരീക്ഷക്ക് വ്യക്തമായ ഘടന പി.എസ്.സി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാഘടന, പാഠ്യപദ്ധതി എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക: ഒബ്ജെക്ടീവ് പരീക്ഷയായ പ്രിലിമിനറി, വിവരണാത്മക പരീക്ഷയായ മെയിൻസ്, ഇന്റർവ്യൂ . 200 മാര്‍ക്കിനാണ് പ്രാഥമിക പരീക്ഷ. രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്. ഒ.എം.ആര്‍. മാതൃകയിലാണിത്. രണ്ടാംഭാഗത്തില്‍ 50 മാര്‍ക്കിന് ഭാഷാവിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളാണ്; മലയാളത്തിന് 30 മാര്‍ക്കും ഇംഗ്ലീഷിന് 20 മാര്‍ക്കും.

മുഖ്യപരീക്ഷ വിവരണാത്മകമാണ്. 100 മാര്‍ക്ക് വീതമുള്ള മൂന്നു ഭാഗം. അഭിമുഖം 50 മാര്‍ക്കിന്. മുഖ്യപരീക്ഷയ്ക്കും അഭിമുഖത്തിനുമുള്ള മാര്‍ക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് റാങ്ക്പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക.

പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ രണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടു പരീക്ഷകൾക്കുമായി നൂറുവീതം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരേ ദിവസം തന്നെയാവും രണ്ടു പരീക്ഷകളും നടത്തുക. ബിരുദനിലവാരമുള്ള രണ്ടു പരീക്ഷകളും ഒ.എം.ആർ. മാതൃകയിലായിരിക്കും. ഇവയിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് മുഖ്യപരീക്ഷയെഴുതാം.

പ്രാഥമിക പരീക്ഷ 2020 ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും.
മുഖ്യപരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും സമയം പിന്നീട് അറിയിക്കും.
പ്രാഥമിക പരീക്ഷയില്‍ ഭാഷാ നൈപുണ്യമൊഴികെയുള്ളവയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങള്‍. മുഖ്യ പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ എഴുതാവുന്നതാണ്.

മെയിൻസ് (മുഖ്യപരീക്ഷ)- 300 മാർക്ക്

വിവരണാത്മക പരീക്ഷയായ മെയിൻസിൽ മൂന്നു പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ പേപ്പറിനും 100 വീതം മൊത്തം 300 മാർക്കിനാവും മെയിൻസ് പരീക്ഷ നടക്കുക. മൂന്നു പേപ്പറുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

പേപ്പർ 1: ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾ (100)
പേപ്പർ 2: മാനവിക വിഷയങ്ങൾ (100 )
പേപ്പർ 3: കേരളപഠനം (100 )

മൂന്നു പേപ്പറിനും നിശ്ചിതമാർക്ക് നേടി വിജയിക്കുന്നവർ അഭിമുഖത്തിന് അർഹത നേടും.

അഭിമുഖം 50 മാർക്കിനായിരിക്കും.

റാങ്ക്പട്ടികയ്ക്ക് ഒരുവര്‍ഷ കാലാവധിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു വര്‍ഷത്തിനകം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകള്‍ മുന്‍കൂട്ടി കണക്കാക്കിയാണ് നിയമനം. ഐ.എ.എസിനു സമാനമായി ഒരുമിച്ച് നിയമന ശുപാര്‍ശ അയച്ച് പരിശീലനം നല്‍കുന്നതാണ് രീതി. 18 മാസത്തെ പരിശീലനമാണുള്ളത്.

മുംതാസ് രഹാസ് : പരീക്ഷാ രീതി എങ്ങനെയാണ് ?

രാജൻ പി തൊടിയൂർ: ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷക്ക് തുല്യമായ മാതൃകയായിരിക്കും കെ.എ.എസ് പരീക്ഷ എന്നാണ് കേരളാ പി.എസ്.സി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷ നടക്കുന്ന വർഷത്തെ യു. പി. എസ്. സി പരീക്ഷ മാതൃകയും മാനദണ്ഡവും വെച്ചായിരിക്കും കേരള പി. എസ്‌. സി ആ വർഷത്തെ കെ. എ. എസ് പരീക്ഷയുടെ മാതൃക നിശ്ചയിക്കുക. അതിനാൽതന്നെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ കെ. എ. എസ് പരീക്ഷക്കും പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. പ്രിലിമിനറി എക്സാം, മെയിൻ എക്സാം, ഇൻറർവ്യൂ എന്നീ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പ്രിലിമിനറിയിലും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മെയിൻ എക്സാമിനും പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റും ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ കഴിവുകൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറർവ്യൂയും ആണ് ഉണ്ടാകുക. കേരള സർവീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ മലയാളഭാഷയിലും വിവരണാത്മക പരീക്ഷയുണ്ട്.

കെ എ എസ് പരീക്ഷയുടെ 3 ഘട്ടവും വിജയിക്കുന്ന ഒരാളെ ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിയമിച്ച് 18 മാസം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിശീലനത്തിന് അയക്കുന്നു. ഇതിൽ 15 ദിവസം നിർബന്ധമായും ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു പ്രീമിയർ നാഷണൽ മാനേജ്മെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും, 15 ദിവസം നാഷണൽ പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ആയിരിക്കും ട്രെയിനിങ്. തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് മാനേജ്മെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഓരോ ഓഫീസറുടേയും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു സ്ഥിരപെടുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രൊബേഷൻ പിരിയഡ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. പ്രൊബേഷൻ പിരിയഡ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന 4 പരീക്ഷകളും   വിജയിച്ചിരിക്കണം. ഭരണഭാഷാ പരിജ്ഞാനം അളക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷയുമുണ്ട്.

1. The Revenue Test
2. The Criminal Judicial Test including Indian Penal Code and Criminal Procedure Code
3. Manual of Officer Procedure
4. Kerala Secretariat Office Manual
5. Malayalam Proficiency Test

കേരള ഗവൺമെൻറ് കെ. എ. എസ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് 30 വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കെ.എ.എസ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന റാങ്കും ഒഴിവും അനുസരിച്ച് പ്രൊബേഷൻ പിരിയഡിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഒരു കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായി നിയമിക്കുന്നു.

മുംതാസ് രഹാസ് : നിയമന രീതി ഒന്ന് വിശദമായി പറയാമോ ?

രാജൻ പി തൊടിയൂർ: കെ. എ. എസിൻ്റെ ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫീസർ പദവിയിലേക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്.

1. ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്
2. ട്രാൻസ്ഫെർ മുഖേനെയുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്
3. ട്രാൻസ്ഫെർ മുഖേനെയുള്ള നിയമനം

ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പി. എസ്. സി. നടത്തുന്ന പരീക്ഷയെഴുതി കെ. എ. എസ്. ഓഫീസർ ആകുന്നതിനാണ് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി റിക്രൂട്ട്മെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത കേരള ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊരു സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദമാണ്. ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പ്രായം 21നും – 32നും ഇടയിലായിരിക്കണം.

പരീക്ഷ നടത്തുന്ന വർഷത്തെ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയിലെ പ്രായമാണ് കണക്കാക്കുക. ഒബിസി ആണെങ്കിൽ മൂന്നുവർഷവും, എസ്. സി/ എസ്. ടിക്കാർക്ക് അഞ്ചുവർഷവും ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.
ഫസ്റ്റ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ റാങ്കിന് താഴെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാർക്ക് കെ. എ. എസ് ഓഫീസർ ആകാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ട്രാൻസ്ഫെർ മുഖേനെയുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്. ഇതിൻറെ പ്രായപരിധി 40 വയസ്സാണ്. ഒബിസിക്കും എസ്. സി/എസ്. ടിക്കും യഥാക്രമം മൂന്നും അഞ്ചും വർഷം ഇളവ് ലഭിക്കും.
ഫസ്റ്റ് ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ളവർക്കും അതിന് മുകളിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാർക്കുമുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ഫെർ മുഖേനെയുള്ള നിയമനം . ഇതിന് പ്രായപരിധി 50 വയസ്സാണ്.
ഒരു വർഷം പി. എസ്. സി നടത്തുന്ന കെ. എ. എസ് പരീക്ഷയുടെ മൊത്തം ഒഴിവുകൾ ഈ 3 രീതിയിലേക്കും തുല്യമായി വീതിച്ചിട്ടായിരിക്കും പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത്. അതായത് 300 ഒഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ 100 ഒഴിവുകൾക്കു വേണ്ടിയായിരിക്കും ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.

മുംതാസ് രഹാസ് : സംവരണം, റൊട്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ?

രാജൻ പി തൊടിയൂർ: നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് മാത്രമാണ് സംവരണം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും രണ്ട് മൂന്ന് ശ്രേണികളിൽ സംവരണം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടിൽ സർക്കാർ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാർ, എക്സ്-സർവീസുകാർ, വിധവകൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് പി.എസ്.സി പരീക്ഷയിൽ പ്രായപരിധി ഇളവുണ്ടെങ്കിലും കെ.എ.എസിൽ അക്കാര്യം പറയുന്നില്ല.

സ്‌ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രാഥമിക പരീക്ഷ നടത്തുക. പ്രാഥമിക പരീക്ഷക്കും ഫൈനല്‍ പരീക്ഷക്കും വേണ്ടി കമ്മീഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സിലബസ് എല്ലാതരം ബിരുദധാരികള്‍ക്കും അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ സമസ്ത വിഷയങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിനൊപ്പം ഭരണഭാഷയും കെ എ എസ് പരീക്ഷാ സ്‌കീമിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കും അര്‍ഹമായ പരിഗണന നല്‍കിയാണ് പരീക്ഷാ സ്‌കീം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ റാങ്ക് നിര്‍ണയിക്കുന്ന മുഖ്യപരീക്ഷ വിവരണാത്മക പരീക്ഷയാണ്. ഇതിന്റെ മൂല്യനിര്‍ണയം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, കമ്പ്യൂട്ടര്‍വത്കൃത ഓണ്‍സ്‌ക്രീന്‍ മാര്‍ക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നിര്‍വഹിക്കുക. ഇതിനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി കമ്മീഷന്‍ തുടര്‍ച്ചയായ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ നടത്തിവരുന്നു. പരീക്ഷകളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളിലും ഉന്നത നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്നതിന് കമ്മീഷന്‍ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. കെ എ എസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളിലും പരീക്ഷാ സംഘാടനത്തിലും ഇന്നേവരെ പ്രയോഗിക്കാത്ത നൂതനമായ രീതികളാണ് അവലംബിക്കുന്നത്.

അഖിലേന്ത്യ സിവില്‍ സര്‍വീസിന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള കെ എ എസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വീഴ്ച വരുത്താതെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗാര്‍ഥി പരീക്ഷക്കിടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയാല്‍ അവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തുമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍, അര്‍ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതരത്തില്‍ ശക്തമായ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ തെറ്റുകള്‍ കടന്നുകൂടാതിരിക്കാനും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകള്‍ https://www.keralapsc.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. വിജയകരമായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ പരീക്ഷക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് വേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വിശദമായ സിലബസ് ( https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/inline-files/Syllabus_KAS_Preliminary.pdf ) വിജ്ഞാപനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

www.careermagazine.in

Share: