ഹോമിയോ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഒഴിവ് : അഭിമുഖം 14നും 15നും

Share:

കൊല്ലം : ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഹോമിയോ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, ഫാര്‍മസിസ്റ്റ്, അറ്റന്‍ഡര്‍/ഡിസ്‌പെന്‍സര്‍/നേഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളില്‍ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള അഭിമുഖം ഡിസംബര്‍ 14, 15 തീയതികളില്‍ നടക്കും.
യോഗ്യത: മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ – ഗവണ്‍മെന്റ് അംഗീകൃത ബി.എച്ച്.എം.എസും ട്രാവന്‍കൂര്‍ കൊച്ചിന്‍ മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷനും.
ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് – എന്‍.സി.പി/സി.സി.പി.
അറ്റന്‍ഡര്‍/ഡിസ്‌പെന്‍സര്‍/നേഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് – എസ്.എസ്.എല്‍.സി യും സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ എ-ക്ലാസ് മെഡിക്കല്‍ പ്രാക്ടീഷണറില്‍ നിന്നോ ഹോമിയോ മെഡിസിന്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. (ഹോമിയോ വകുപ്പില്‍ മുന്‍പരിചയമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന ലഭിക്കും).
ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് തസ്തികയുടെ അഭിമുഖം ഡിസംബര്‍ 14ന് രാവിലെ 11നും അറ്റന്‍ഡര്‍/ഡിസ്‌പെന്‍സര്‍/നേഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയുടേത് ഉച്ചയ്ക്ക് 12നും മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ തസ്തികയുടേത് ഡിസംബര്‍ 15ന് രാവിലെ 11നും നടക്കും. പ്രായപരിധി 50 വയസ്.
യോഗ്യത, പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം അഭിമുഖത്തിനായി തേവള്ളി ജില്ലാ ഹോമിയോ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസില്‍ എത്തണം.
വിശദ വിവരങ്ങള്‍ ഓഫീസിലും 0474-2797220 നമ്പരിലും ലഭിക്കും.

Share: