സീനിയര്‍ അനലിസ്റ്റ്: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Share:

ആലപ്പുഴ: പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ കോന്നിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ഫുഡ് റിസര്‍ച്ച് ആന്റ് ഡെവലപെമന്റ് (സി.എഫ്.ആര്‍.ഡി.) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി മോണിട്ടറിംഗ് ലബോറട്ടറിയുടെ കെമിക്കല്‍ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സീനീയര്‍ അനലിസ്റ്റിനെ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കുന്നു.

50% മാര്‍ക്കില്‍ കുറയാത്ത മാര്‍ക്കോടെ കെമിസിട്രി/ ബയോകെമിസ്ട്രി വിഷയത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഫുഡ് അനാലിസിസ് ലബോറട്ടറിയില്‍ അനലിസ്റ്റായി മൂന്ന് വര്‍ഷാത്ത് പ്രവൃത്തി പരിചയവുമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രതിമാസം 25000രൂപ വേതനം ലഭിക്കും. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ഫെബ്രുവരി 12നകം അപേക്ഷിക്കണം.

വിശദവിവരത്തിന് ഫോണ്‍: 0468 2241144, www.supplycokerala.com

Share: