You are here
Home > Articles > ഇന്‍ഡ്യനിസംസ്

ഇന്‍ഡ്യനിസംസ്

Interview tips
  • പ്രൊഫ. ബലറാം മൂസദ്‌

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാ൪ സാധാരണ വരുത്താറുള്ള അബദ്ധങ്ങള്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാ൪ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓമനപ്പേരുണ്ട്. ഇന്‍ഡ്യനിസംസ്. അമിതോക്തി (exaggeration) യേക്കാള്‍ അല്പോക്തി (understatement) യെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരന്‍റെ മറ്റൊരു ഫലിതപ്രയോഗം.

ROWE, WEBB എന്നീ രണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ്കാ൪ ചേര്‍ന്നു രചിച്ച ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് Grammar പുസ്തകമുണ്ട്.വളരെ ആധികാരികമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതില്‍ 63 പേജുകളാണ് ഇന്‍ഡ്യക്കാ൪ സാധാരണ വരുത്താറുള്ള അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കായി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത്!

ഇന്‍ഡ്യനിസങ്ങള്‍ പല വകുപ്പുകളില്‍ പെട്ടതായുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടും അതിലെ പ്രയോഗങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണെങ്കിലോ, സ്വല്പം കാലു തെറ്റിയാല്‍ തെറിച്ചുചെന്ന് തലകുത്തി വീഴുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാഷയും. ‘To make both ends meet’ എന്നൊരു പ്രസിദ്ധമായ idiom ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്‍. വരവും ചെലവും ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക, പട്ടിണിയും കടവും കൂടാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുക എന്നൊക്കെയാണ൪ത്ഥം. ഒരാളുടെ വരവിന്‍റെ പട്ടിക ഒരു വശത്തും. ചെലവിന്‍റെ പട്ടിക മറുവശത്തും എഴുതിയാല്‍ രണ്ടിന്‍റെയും അറ്റങ്ങള്‍ – കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സംഖ്യകള്‍ – തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവുക എന്നാണ് ഈ പ്രയോഗത്തിന്‍റെ പൊരുള്‍. പക്ഷെ എന്‍റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതു കേട്ട് ഞാ൯ അന്തം വിട്ടുപോയി! അയാള്‍ പറഞ്ഞതെന്താണെന്നോ?

I am not able to make both my ends meet എന്നായിരുന്നു! അയാള്‍ ‘both my ends’ എന്നു പ്രയോഗിച്ചതോടെ അര്‍ത്ഥം ആകെ മാറിപ്പോയി. ‘എന്‍റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങള്‍’ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ‘തലയും കാലടിയും’ എന്നാണ്, എന്നു മാത്രമാണ്! തന്‍റെ തലയും കാലും കൂട്ടി മുട്ടുന്നില്ല, അത്ര കണ്ടു തനിക്ക് കുടവയര്‍ ചാടി എന്നൊക്കെയാണ് അയാള്‍ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് വാചകത്തിന്‍റെ ശരിയായ അര്‍ത്ഥം–അയാള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആണെങ്കിലും.

ഇത്തരത്തില്‍ ധാരാളം അബദ്ധങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗങ്ങളില്‍ വരാറുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാന ടൈപ്പ് മാതൃഭാഷയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടു വരുന്നതാണ്. ഭാഷാ പണ്ഡിതന്‍മാ൪ ഇതിനെ ‘ Mother tounge interference’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മലയാള പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യുന്നതു മൂലമാണിതു സംഭവിക്കുന്നത്. ‘എന്തെന്തെല്ലാം സംഭവിയ്ക്കാമോ അതതെല്ലാം സംഭവിച്ചേ തീരു.’ എന്നത് പണ്ടൊരാള്‍ “ What What will happen that that will happen” എന്നു ഇംഗ്ലീഷാക്കി പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്‍റെ ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് തര്‍ജ്ജമ Whatever is bound to happen, will happen എന്നാണ്. ‘Whatever will happen , will happen’ എന്നു പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ What what…….. എന്നതു സ്വല്പം കടന്ന കൈ ആയിപ്പോയി.മലയാളത്തിലെ ‘എന്തെല്ലാമാണോ നല്ലത്, അതെല്ലാം ഞാന്‍ സ്വീകരിക്കും’ എന്ന വാചകം ‘ Whatever is good, that I shall accept’ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. ‘Whatever is good I shall accept’ എന്നേ വേണ്ടൂ.

ഇന്‍ഡ്യയില്‍ ഹിന്ദിഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലാണ് ‘Mother tounge interference’ അതിന്‍റെ ഏറ്റവും പരിഹാസ്യമായ രൂപത്തില്‍ കാണുന്നത്. ഹിന്ദിയില്‍ നാമത്തിന്‍റെ ലിംഗം (gender) അനുസരിച്ച് വിശേഷണ പദത്തിന്‍റെയോ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള pronounന്‍റെയോ ലിംഗം മാറുന്നു. ഉദാ: ഉസ്കി പത്നി. ഇതു കാരണം ഹിന്ദിക്കാ൪’ her wife എന്നും ‘ his husband’ എന്നുമൊക്കെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുപോകാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഹിന്ദിക്കാര്‍ സാധാരണയായി ഒരാളുടെ പേര്‍ ചോദിക്കുന്നത് ‘ What is your good name?’ എന്നോ ചിലപ്പോള്‍ ‘ What is your sweet name?’ എന്നോ ആണ്. ഹിന്ദി ഭാഷയില്‍ ‘ക്യാ ആപ് കീ ശുഭ് നാം? എന്നു ചോദിക്കുന്നത് നേരിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന പിശകാണിത്. അതുപോലെ ‘yesterday’ ‘ tomorrow’ എന്നിവ തമ്മില്‍ ഹിന്ദിക്കാര്‍ക്ക് പലപ്പോഴും confusion വരുന്നു. രണ്ടിനും ഹിന്ദിയില്‍ ‘കല്‍’ എന്നായതുകൊണ്ട്. ‘I shall meet him yesterday’ എന്നും ‘I met him tomorrow’ എന്നും ഒക്കെ ഹിന്ദിക്കാ൪ പറഞ്ഞുപോകാറുണ്ട്.

ഇനി മൂന്നാമതൊരു തരം തെറ്റിലേയ്ക്കു കടക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോള്‍ അത് ആവ൪ത്തിച്ചുറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഇന്ത്യക്കാരിലുണ്ട്. ഇതിനെ പതുക്കെയൊന്നു കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, E.M Forster എന്ന നോവലിസ്റ്റ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ‘A passage to India’ എന്ന നോവലില്‍. മിസ്റ്റര്‍ ഭട്ടാചാര്യ എന്നൊരാള്‍ തന്‍റെ ഭാര്യയേയും സഹോദരിയേയും Miss Quested എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരിയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ നോവലില്‍. ഭട്ടാചാര്യ പറയുന്നതിതാണ്. ‘The shorter lady, she is my wife. She is Mrs. Bhattacharya. The taller lady, she is my sister, she is Mrs. Das.’ ഇവിടെ ‘my wife’ എന്നുപറഞ്ഞശേഷം ‘Mrs. Bhattacharya’ എന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ചുപറയുന്നത്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതു മാത്രമോ, ‘woman’ എന്നു ഉപയോഗിക്കേണ്ടിടത്ത് ചുമ്മാ ‘lady’ എന്നുപയോഗിക്കല്‍,സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ഉയരം മാത്രം പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടു സംസാരിക്കല്‍, shorter-taller എന്നീ comparative degreeയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വലിച്ചിഴക്കല്‍ എന്നിവയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതത്രേ.

‘INDIANISMS’ എന്ന ഓമനപ്പേരിലറിയപ്പെടുന്ന തെറ്റുകളെ നമുക്ക് ‘ഹിമാലയന്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍’ എന്നു തല്ക്കാലം വിളിക്കേണ്ട ‘സഹ്യന്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചാല്‍ മതി. ദിവസേന ‘സഹിച്ചിരുന്നവയാണല്ലോ’ അവ! ആ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട ചില തെറ്റുകള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്തുകൊണ്ട് പട്ടിക ആരംഭിക്കാം. വായനക്കാരുടെ ആശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടികാണിക്കട്ടെ, അഭ്യസ്തവിദ്യരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകള്‍ – പോരാ, ഇംഗ്ലീഷില്‍ മാസ്റ്റര്‍ബിരുദം നേടിയവ൪ പോലും – വരുത്താറുള്ള തെറ്റുകളാണിവ.

(തുടരും ) www.careermagazine.in

Top