സൗജന്യ ഇ-ലേണിങ് കോഴ്‌സുകൾ : മേയ് 15 വരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം

Share:

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആള്‍ ഇന്ത്യ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ (എ.ഐ.സി.ടി.ഇ). വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി 49 സൗജന്യ ഇ-ലേണിങ് കോഴ്‌സുകൾ നടത്തുന്നു.
ഡിപ്ലോമ, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, നൈപുണ്യ കോഴ്‌സുകളാണ് എ.ഐ.സി.ടി.ഇ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ടെക്‌നിക്കല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായാണ് ഈ കോഴ്‌സുകള്‍ തയ്യാറാ ക്കി യിരിക്കുന്നത്.
ചില കോഴ്‌സുകള്‍ എല്ലാ ടെക്‌നിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും പഠിക്കാമെങ്കില്‍, ചിലത് പ്രത്യേക സ്ട്രീമിലുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കാന്‍ കഴിയൂ.
https://www.aicte-india.org/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാം.
രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള സമയം മേയ് 15 വരെയാണ് .

Share: