ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ഒഴിവ്

Share:

കണ്ണൂര്‍ : അഴീക്കോട് സി എച്ച് സി യില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് ജനുവരി 23 ന് രാവിലെ 10.30 ന് കണ്ണൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം ഹാജരാകണം.

Share: