റൈറ്റ്‌സിൽ ഒഴിവുകൾ : നവംബര്‍ 26 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Share:

 

റെയില്‍ ഇന്ത്യ ടെക്‌നിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് എക്കണോമിക് സര്‍വീസ് (RITES) എഞ്ചിനീയര്‍മാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു..
ഒഴിവുകൾ ; 170
എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍)- 50, എഞ്ചിനീയര്‍ (മെക്കാനിക്കല്‍)- 90, എഞ്ചിനീയര്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍)- 30 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകള്‍.
അതത് ബ്രാഞ്ചുകളിലുള്ള ബി.ഇ/ ബിടെക്/ബി.എസ്.സിയും രണ്ടു വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത മുന്‍പരിചയവുമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
പരിചയത്തിന്റെയും എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെയും ഇന്റര്‍വ്യൂവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം നടത്തുക.
അപേക്ഷാ ഫീസ് :ജനറല്‍ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കും ഒ.ബി.സിക്കാര്‍ക്കും 600 രൂപ ഇ.ഡബ്ല്യൂ.എസ്, എസ്.സി/ എസ്.ടി/ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് 300 രൂപ.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.rites.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: നവംബര്‍ 26

Tagsrites
Share: